*HomeNaar de beginpagina
*
*
Welkom op de website van Ida Kortekaas

Rusten in het groenMijn werk komt voort uit passie voor de natuur in al haar wisselende gedaanten. Ik verzamel materialen, "beelden" uit de natuur, die een typische structuur en uitdrukking hebben wat betreft groei en beweging. Naast gevonden stukken hout, bladeren en fossiele gesteenten zijn foto's ook erg belangrijk voor mij. Het zijn beelden die tot mijn verbeelding spreken en aandacht vanuit zichzelf vragen. Deze beelden heb ik nodig om mij bewust te worden van een bepaalde gebeurtenis. Het ritme boeit mij. De kleuren, hoe die tot stand zijn gekomen, het proces van groeien. Vormen die zijn ontstaan door verschuivingen, droogte, verharding, gelaagdheid en verwering. Tijdens mijn werk stel ik mij open voor deze ontdekkingen en laat ik mij leiden door deze materie, eigen overpeinzingen en associaties, maar ook herinneringen, toeval en intuÔtie vloeien ineen, krijgen nieuwe betekenis, een nieuwe vorm.

De natuur als metafoor voor het verlangen naar elders, reizen als een imaginaire aangelegenheid.

Philosophy

Nature in all her different shapes still remains an important source of inspiration for me.
I collect materials - "statues " from nature - having a typical structure and expression concerning growth and movement.
Found pieces of wood, leaves and fossiles but also pictures I made in nature.
These imagines and materials appeal to my imagination and attrack the attention from itself, also making me aware of a certain event.
Rhythm captivates me. Also the development of colours and the process of growing.
Shapes made by shifts, dryness, hardening, layers and eroding.

During my work I am open for these discoveries. Indeed they lead me next thinking and associations, but also memories, chance and intuition do flow together, are getting a new form, a new meaning.
Nature as a methaphore for the longing of being elsewhere, the travel as a kind of the imaginary matter.

*
  *   Achtergrond   Betekenis en gedachten achter het werk.
  *   Schilderkunst   Schilderijen en pastel werken.
  *   Fotografie   Foto reportages en bewerkingen
  *   Curriculum Vitae   Opleidingen, exposities en publicaties
  *   Stichting Kunst Aktief   Stichting Kunst Aktief kunstenaarsinitiatief/platform
*
*
*