*
*
Achtergrond

Mijn werk komt voort uit passie voor de natuur in al haar wisselende gedaanten. Ik verzamel materialen, “beelden” uit de natuur, die een typische structuur en uitdrukking hebben wat betreft groei en beweging. Naast gevonden stukken hout, bladeren en fossiele gesteenten zijn foto’s ook een belangrijk voor mij.

Het zijn beelden die tot mijn verbeelding spreken en aandacht vanuit zichzelf vragen. Deze beelden heb ik nodig om mij bewust te worden van een bepaalde gebeurtenis. Het ritme boeit mij. De kleuren, hoe die tot stand zijn gekomen, het proces van groeien. Vormen die zijn ontstaan door verschuivingen, droogte, verharding, gelaagdheid en verwering. Tijdens mijn werk stel ik mij open voor deze ontdekkingen en laat ik mij leiden door deze materie, eigen overpeinzingen en associaties, maar ook herinneringen, toeval en intuďtie vloeien ineen, krijgen nieuwe betekenis, een nieuwe vorm. De natuur als metafoor voor het verlangen naar elders, reizen als een imaginaire aangelegenheid.

Binnen de schilderkunst streef ik naar het opvoeren van visuele spanningen in een gezuiverde abstracte beeldtaal. Mijn doeken tonen dun, transparant geschilderde, maar ook verzadigde dekkende gedeelten. Organische vormen met krachtige en sterke kleurstellingen geef ik op grote, zowel kleine doeken en pasteltekeningen een plaats in een losse maar samenhangende compositie. Uiteindelijk wordt mijn voorstelling bepaald door een samenspel van vorm en tussenvorm dat correspondeert met de alledaagse werkelijkheid, maar ruimte schept voor een ervaring die meerdere betekeniswerelden toelaat.

*